ANBI Publicatieplicht

Naam: Stichting Cratosvrienden

RISN/fiscaalnr: 821052081

Contactgegevens:

Veldstraat 6 Deurne telnr: 0493842255 Email: info@cratosvrienden.nl Website: www.cratosvrienden.nl

Doelstelling:

Werkzaamheden:Het opzetten, in stand houden en doen functioneren van een vrijwilligersorganisatie die zich richt open een bijdrage willeveren aan de totstandkoming van een samenleving waarin ook mensen met een fysieke en / of andere beperking zo optimaal mogelijk kunnen participeren en naar eigen behoefte binnen een reeds bestaande en nog te creeren mogelijkheden, zelfstandig kunnen wonen, werken recreeren en zich verplaatsen, in zoveel mogelijk toegankelijk leefgebied.

Hoofdlijnen beleidsplan:

Mensen veelal aan de onderkant van de samenleving ontvangen ineen huiselijke omgeving en de rust van een kopje koffie of thee. Het gesprek aangaan en proberen deze mensen te helpen bij het invullen van belasting papieren, toeslagen aanvragen, UWV begeleiding en WMO gerelateerde zaken op orde brengen en af te stemmen met een WMO consulent. Een NAH cafe begeleiden, een groep van niet geindiceerde demente personen te activeren, een groep ondersteunen van personen in het autistisch spectrum en allerlei creatieve momenten te realiseren voor belangstellenden.

Statutair bestuur van de instelling:

Voorzitter: A.G. van Berlo Secretaris: G.J.T. Rooyakkers Penningmeester: J.L.M.A. Mikkers Algemeen bestuursleden: C.M. van der Singel .. ,, M.E. Mestrum-Klompenhouer ,, ,, H.Oosterveen ,, ,, J.J.G. van Moorsel

Beloningsbeleid:

De Stichting werkt enkel en alleen met vrijwilligers, die niet bezoldigd worden.

Werkzaamheden:

zie beleidsplan

Financiele verantwoording: